Onderzoek Online Marketing MKB Limburg

Online Marketing onderzoek 2016 MKB Limburg

We hebben in de periode maart – november 2016 een onderzoek gehouden onder 151 Limburgse bedrijven in het MKB. We wilden graag een beeld krijgen van de manier waarop deze organisaties hun online marketing vormgeven en uitvoeren. In dit artikel worden de belangrijkste conclusies op een rij gezet.

arrow

23 Feb 2017
[text_block style=”style_1.png” align=”left”]

Onderzoeksopzet en achtergrond

We hebben 151 organisaties in Limburg onderzocht via een online enquête en aanvullende telefonische interviews. De organisaties zijn onder te verdelen in overheid (23), detailhandel (44), groothandel (3), dienstverlening (29), non-profit organisaties waaronder stichtingen (9), (maak)industrie en bouwnijverheid (13) en overigen (30). We hebben het onderzoek tussen februari en oktober 2016 uitgevoerd met als doelstelling een beeld te vormen van de manier waarop Limburgse organisaties online marketing hebben ingericht.

Uit de gegevens hebben we vijf conclusies getrokken die we hieronder beschreven hebben.[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left”]

Belangrijkste conclusies onderzoek Online Marketing MKB Limburg

[/text_block]

— SPACER —

[text_block style=”style_1.png” align=”left”]

#1 Analysetools: vaak geïnstalleerd, relatief weinig gebruikt

71% van de respondenten gaf aan dat ze Google analytics hebben geïnstalleerd. Opvallend is dat slechts 32% van de organisaties deze statistieken regelmatig (één keer per maand of meer) gebruikt om inzicht te krijgen in (het gedrag van) de online bezoeker. Bij organisaties met meer dan 50 medewerkers wordt overigens in 55% van de gevallen Google Analytics (of een soortgelijk meetinstrument) gebruikt. Van deze laatste groep organisaties hebben vaak een (parttime) online marketingspecialist in dienst.

74% van de respondenten gaf aan geen of te weinig kennis van Google Analytics te hebben.

Opmerking:

Het gebrek aan kennis van Google analytics (het gratis programma waarmee statistieken van een website worden bijgehouden waaronder het aantal bezoekers, de herkomst en bekeken pagina’s op een website) is in onze ogen de belangrijke oorzaak van het niet volledig kunnen benutten van de data uit deze metingen.

#2 Meer aandacht nodig voor online marketing

66% van de respondenten geeft aan dat ze eigenlijk meer aandacht willen besteden aan online marketing. Vaak is er gebrek aan tijd en kennis over de juiste inzet van online marketing. Maar men geeft ook aan teleurgesteld te zijn over eerdere pogingen om online successen te behalen. Niet zelden wordt Facebook of het online adverteren als de heilige graal gezien en vallen de resultaten tegen.

Opmerking:

Voordat begonnen kan worden aan online marketing dient eerst te worden nagegaan welke kanalen (website, social mediakanalen, etc.) het meest geschikt zijn. Elke doelgroep dient op een andere manier benaderd te worden en dat vergt een strategisch online marketingplan. 

#3: Rendement online adverteren valt tegen

Uit ons onderzoek bleek dat 55% van de respondenten al eens een online advertentiecampagne hebben opgezet maar deze daarna ook weer beëindigd hebben. Als reden van beëindiging werd vooral het lage rendement en de verhouding tussen kosten en opbrengsten uit de online advertenties aangegeven.

Opmerking:

Er zijn nogal wat ondernemers die enthousiast beginnen met adverteren via de voucher van € 50 die  Google gratis aanbiedt; u heeft deze vast wel eens gevonden in een tijdschrift. Het aantrekken van meer bezoekers naar een website is nog wel te doen, maar om er vervolgens echte klanten of bezoekers van te maken is vaak moeilijk. Het is als het verleiden van mensen naar een winkel in de stad: als het productaanbod niet overeenkomt met de verwachtingen van het publiek, blijft het vooral bij het bekijken van het aanbod en verlaat men vervolgens met lege handen weer de winkel. Het opzetten van effectieve online reclamecampagnes vergt veel tijd omdat het rendement van advertenties gemeten en advertentiecampagnes continu aangepast moeten worden. Online adverteren is een vakgebied geworden. Laat u daarom adviseren door experts op dit gebied.[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left”]

#4: Adverteren via social media relatief onbekend

Van de 151 respondenten gaf 44% aan ervaring te hebben met online adverteren via social media. Opvallend is dat het merendeel alleen ervaring heeft met het adverteren via Facebook maar dat adverteren op LinkedIn, Twitter, YouTube of Instagram nog weinig wordt gedaan. Slechts 12% heeft ervaring met adverteren via deze kanalen. De belangrijkste oorzaken: kennis over deze advertentiemogelijkheden ontbreekt en er is een relatie tussen het zelf niet of weinig gebruiken van deze kanalen en het adverteren:  waarom adverteren via een kanaal dat je zelf niet gebruikt?

Opmerking:

Het uitgangspunt moet altijd zijn dat je de doelgroep voor ogen houd en dat je weet welke communicatiekanalen die gebruikt.

#5: Online marketingdoelen zijn onbekend

Slechts 14% van de respondenten gaf aan dat ze online-marketingdoelen heeft vastgelegd en meetbaar gemaakt.

Opmerking:

Elke website heeft een doel; het informeren van (potentiële) klanten, ondersteuning bieden bij een gekocht product, het verkopen van producten (webshop), of het maken van reserveringen of afspraken. Of die doelstelling wordt behaald kan gemeten worden; hoeveel procent van de bezoekers draagt bij aan die doelstelling. Een marketingmanager zou die kunnen kwantificeren, bijvoorbeeld: “5% van de bezoekers dient onze brochure te downloaden” en uit actuele metingen blijkt dat het huidige percentage slechts 3% is. Via een analyse (bijvoorbeeld met Google Analytics) zou je kunnen achterhalen wat de oorzaken zijn waarom dit percentage lager is dan gewenst en wat er gedaan moet worden om dit te verbeteren.[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”left”]

Meer weten over dit onderzoek?

Bel Medialab Limburg via 043-851 888 6 om een afspraak met ons te maken. Wij wisselen graag onze bevindingen en ideeën met u uit![/text_block]

— SPACER —

Gratis Mini Quick Webscan ontvangen over uw website?

Stuur ons uw gegevens en wij kijken met een kritische blik naar uw website. Wij geven u vijf waardevolle tips waarmee u direct uw website kunt verbeteren. Rendement gegarandeerd.

Voor een volledige WebScan inclusief analyse uit Google Analytics, concurrentie-analyse, de prestaties van uw website in Google en nog meer kijkt u hier

privacy We respecteren uw gegevens en versturen nooit spam

— SPACER —

[text_block style=”style_1.png” align=”left”]

Boekentip…

Onderstaande boeken bevatten praktijkgerichte voorbeelden en leggen duidelijk uit op welke aspecten u moet letten en met welke verbeteringen u direct aan de slag kunt gaan.[/text_block]

[custom_html]

[/custom_html]