Elk jaar wordt door Newcom (www.newcom.nl) onderzocht wat de veranderingen zijn in social media gebruik in Nederland. Op 25 januari werden de resultaten van dit onderzoek (dit jaar uitgevoerd voor de tiende keer op rij) bekend gemaakt.

Bron: Newcom.nl

De meest opvallende zaken uit het hieronder te downloaden rapport zijn:

  • Het aantal gebruikers van Instagram is met 14% gestegen; in de top-5 zijn overigens alle platformen in gebruikersaantallen toegenomen
  • De groei van Instagram vlakt wel af (met name onder gebruikersgroep 15-19 jarigen)
  • De daling van aantal gebruikers van Facebook in 2018 is omgezet naar een lichte stijging (2%)
  • Aantal gebruikers van Snapchat is met 13% gestegen (in absolute aantallen: 2.7 miljoen)
  • TikTok komt voor het eerst in de gebruikersaantallen voor met in totaal 700.000 gebruikers.
  • In het dagelijks gebruik wordt Instagram meer gebruikt dan YouTube
  • Gemiddeld zitten we 98 minuten per dag op social media (onder de leeftijdscategorie 15-19 jaar is dit 143 minuten)
  • Whatsapp wordt door ondervraagden als meest belangrijke platform gezien (en daarna volgt Facebook)

Voor alle onderzoeksreultaten verwijs ik naar Newcom.nl of download het rapport hieronder rechtstreeks.